EL KUMANDA MEKANİZMALARI
  1. ÜRÜNLER
  2. EL KUMANDA MEKANİZMALARI
El Kumanda Mekanizmaları
Harici veya Dahili Ortam
Çalışma Derecesi:  90°-180°
Alternatif Akım Kumanda/Kontrol Gerilimi Seçenekleri:  AC 230 V
Doğru Akım Kumanda/Kontrol Gerilimi Seçenekleri:  DC 24 V – DC 230 V
İlgili Standartlar
IEC 62271-1
IEC 62271-102
TS EN 62271-1
TS EN 62271-102
İlgili Şartnameler
170kV Ayırıcılar Tip Teknik Şartnamesi 2014/ İDB-13
420kV Ayırıcılar Tip Teknik Şartnamesi 2014/ İDB-14

 

HD99: Harici Ortam, Yüksek Gerilim
Ayırıcı, El Kumanda Mekanizması
MVHD: Harici Ortam, Orta Gerilim Ayırıcı,
El Kumanda Mekanizması
Dahili Kol: Dahili Ortam, Orta Gerilim Ayırıcı,
El Kumanda Mekanizması
Ürün Boyutları ve Teknik Bilgiler İndir