DAHİLİ SİGORTALI TOPRAKLI YÜK AYIRICILARI (SFCE)
  1. ÜRÜNLER
  2. DAHİLİ SİGORTALI TOPRAKLI YÜK AYIRICILARI (SFCE)
Dahili Sigortalı Topraklı Yük Ayırıcısı
Dahili Ortam
E3 Sınıfı Genel Amaçlı Anahtar
M1 Mekanik Dayanım
Anma Akımı: Sigorta değiştirme elemanına göre
Aktif Esaslı Anma Yük Kesme Akımı: 630A – 100 Açma Kapama Operasyonu
Kısa Süreli Dayanım Akımı / Süresi: 20kA / 1s
Tepe Dayanım Akımı: 52 kA tepe
Kısa Devre Kapama Akımı (Tepe): 42 kA
Anma Gerilimi: 12kV-36kV
İlgili Standartlar
IEC 62271-1
IEC 62271-102
IEC 62271-103
IEC 62271-105
TS EN 62271-1
TS EN 62271-102
TS EN 62271-103
TS EN 62271-105
İlgili Şartnameler
Orta Gerilim Ayırıcıları Tip Teknik Şartnamesi

 

Ürün Boyutları ve Teknik Bilgiler İndir