Motor Kumanda Mekanizmaları
Harici veya Dahili Ortam
Çalışma Derecesi:  70°-90°-180°
Alternatif Akım Motor Seçimleri:  AC 100 V – AC 433 V
Doğru Akım Motor Seçenekleri:  DC 110 V – DC 220 V
Alternatif Akım Kumanda/Kontrol Gerilimi Seçenekleri:  AC 230 V
Doğru Akım Kumanda/Kontrol Gerilimi Seçenekleri:  DC 24 V – DC 230 V
İlgili Standartlar
IEC 62271-1
IEC 62271-102
TS EN 62271-1
TS EN 62271-102
İlgili Şartnameler
170kV Ayırıcılar Tip Teknik Şartnamesi 2014/ İDB-13
420kV Ayırıcılar Tip Teknik Şartnamesi 2014/ İDB-14

 

MD: Harici veya Dahili Ortam Yüksek ve Orta
Gerilim Ayırıcı,  Motor Kumanda Mekanizması
MVMD: Dahili Ortam, Orta Gerilim Motor Kumanda
Mekanizması
MVMDR-90: Harici Ortam, Demiryolu Uygulamalarına
Özel Kumanda Mekanizması
Ürün Boyutları ve Teknik Bilgiler İndir